ArcheoHotSpots

Partners|Fondsen

Voor de tweede fase van het project ArcheoHotspots heeft het Allard Pierson Museum nieuwe samenwerkingspartners aangetrokken. Naast de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie zijn nu ook Nationale Archeologiedagen, Museum Het Valkhof en de Reinwardt Academie als partner betrokken. De partners zijn ervan overtuigd dat het realiseren van ArcheoHotspots kan bijdragen aan het vergroten van publieke betrokkenheid bij archeologie. Zij nemen gezamenlijk de verantwoording voor het realiseren van ArcheoHotspots. De dagelijkse leiding van het project berust bij het Allard Pierson Museum. 
 
Het project wordt door verschillende fondsen gesteund. Binnen het project wordt samenwerking gezocht met alle partijen uit het werkveld.