ArcheoHotSpots

Wat is ArcheoHotspots?

ArcheoHotspots zijn plekken waar je zelf kennis kan maken met archeologie. Je kan er gratis binnenlopen en meehelpen met (de uitwerking van) archeologisch onderzoek. Zo kunnen bezoekers nu op sommige plekken materiaal uit opgravingen sorteren of mee helpen puzzelen met scherven uit bijvoorbeeld een beerput. De bezoekers komen letterlijk in contact met het verleden.

Op veel plekken is er ook vaak ruimte om eigen vondsten te laten onderzoeken, vragen te stellen en of mee te doen aan activiteiten of lezingen. Het is de ambitie van de initiatiefnemers om naast het vergroten van het aantal ArcheoHotspots in Nederland, ook de vormen waarin de publieksparticipatie plaatsvindt verder uit te breiden. Zo wil het landelijke initiatief, ArcheoHotspots.nl de actieve participatie van het publiek bij het Nederlandse Archeologisch onderzoek bevorderen door het mogelijk te maken dat er op zoveel mogelijk plekken een al of niet tijdelijke ArcheoHotspot kan ontstaan.

ArcheoHotspots.nl

ArcheoHotspots.nl zet zich in om zo veel mogelijk archeologische organisaties te helpen om op een participatieve manier met het publiek aan de slag te gaan. ArcheoHotspots.nl helpt organisaties waar nodig met het opzetten van een al of niet tijdelijke ArcheoHotspot, ondersteunt organisaties met hand en span diensten, materialen en met marketing en communicatie. Er is een netwerk van ArcheoHotspotscoördinatoren en een maandelijkse nieuwsbrief waarin nieuws en best practices worden uitgewisseld. Voor de vrijwilligers die het publiek van de ArcheoHotspots begeleiden is er een trainingsprogramma. 

Er zijn momenteel acht vaste Hotspots: Amsterdam, Arnhem, Boxtel, Castricum, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Utrecht. Het komende jaar zullen verschillende nieuwe ArcheoHotspots worden geopend. Daarnaast worden er onder andere tijdens de Nationale Archeologiedagen lokaal tijdelijke ArcheoHotspots georganiseerd en is er een mobiele, of Pop-up Hotspot die overal in Nederland opduikt op festivals, markten en evenementen.

Initiatief en fondsen

De ArcheoHotspots zijn een initiatief van het Allard Pierson Museum. In de huidige tweede fase wordt hierbij samengewerkt met de AWN, Museum Het Valkhof, de Reinwardt Academie en de Nationale Archeologiedagen.

Het project ArcheoHotspots.nl wordt gedragen door Het Allard Pierson Museum, de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, de Reinwardt Academie, het BankGiro Loterij Fonds, de Nationale Archeologiedagen en Museum Het Valkhof.