ArcheoHotSpots

Provincie Gelderland: de provincie Gelderland heeft een eigen Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Als onderdeel van haar publiekstaken heeft de provincie deze ArcheoHotspot mogelijk gemaakt.

Museum Het Valkhof: Museum Het Valkhof beheert het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en heeft een omvangrijke collectie Romeinse en Middeleeuwse archeologie.

AWN Regio Nijmegen: Afdeling 16 van de AWN assisteert bij opgravingen, organiseert lezingen en excursies over en naar archeologische bezienswaardigheden. Daarnaast werkt de afdeling mee aan het uitwerken van oud onderzoek.

Gemeente Nijmegen: Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie van de gemeente Nijmegen voert al meer dan 25 jaar archeologisch onderzoek uit in de gemeente.

Radboud Universiteit: Vanuit de Radboud Universiteit wordt stadskernonderzoek uitgevoerd in Rome en Ostia en wordt onderzoek gedaan naar Nederland in de Romeinse tijd, en in het bijzonder Romeins Nijmegen.