ArcheoHotSpots

Een samenwerking

undefinedGemeente Amsterdam, BMA
undefinedBureau Monumenten & Archeologie (BMA) van de gemeente Amsterdam is een expertisecentrum dat staat voor behoud, versterking en duurzame ontwikkeling van het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed van Amsterdam. De afdeling Archeologie adviseert het gemeente bestuur, verzorgt onder meer archeologielessen voor (basis)scholen, doet archeologische opgravingen en beheert de archeologische collectie van Amsterdam.

Archeologie in Amsterdam omvat de meest uiteenlopende thema's, zoals de oorsprong en ontwikkeling van de stad, haar inrichting met woonhuizen, werkplaatsen en scheepswerven, en het dagelijks leven van de bewoners.

Allard Pierson Museum
Het ArcheoLab is onderdeel van het project ArcheoHotspots en is een initiatief van het Allard Pierson Museum dat wordt ontwikkeld met de AWN- Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant. De eerste ArcheoHotspot is open voor publiek in het Allard Pierson Museum.

UvA
Archeologie onderzoekt oude culturen door bestudering van materiële resten in en boven de grond. Aan de UvA wordt onderzoek gedaan naar de regio’s Noord-West Europa – met extra aandacht voor de eigen stad - en het Middellandse zeegebied, vanaf de tijd met geschreven bronnen. De aanpak is multi-disciplinair en verschillende disciplines als (kunst)geschiedenis, sociologie en aardwetenschappen worden geïntegreerd. Traditionele onderzoeksmethoden worden gebruikt en nieuwe methoden ontwikkeld, met hedendaagse (digitale) technieken.

Diachron
Diachron UvA bv heeft een onderzoekstraditie van 10 jaar opgebouwd onder de naam AAC/Projectenbureau. Het bedrijf is in 2000 opgericht als uitvoerende afdeling van het Amsterdams Archeologisch Centrum (het voormalige Instituut voor Pre- en Protohistorie, IPP) en betekende destijds een belangrijke groei van het archeologische onderzoek aan de UvA. Diachron UvA bv voert archeologisch onderzoek uit door het hele land, met als zwaartepunt West-Nederland en Noord-Brabant. Momenteel is er een intensief samenwerkingsverband met het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) van de Universiteit van Amsterdam. De onderzoeksthema’s van het AAC worden dan ook door ons gedragen.

 

IDDS

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair onderzoeks- en adviesbureau. Met het publiek gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds. Door onze verscheidenheid aan expertises zijn wij in staat om binnen het gehele traject te onderzoeken, adviseren, begeleiden en controleren.

undefined