ArcheoHotSpots

Lezing door Ria Berkvens, regionaal archeoloog van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

woensdag 20 december 2017 van 20:00 tot 22:30
Lezing door Ria Berkvens, regionaal archeoloog van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Lezing 20 december: Feiten en fabels over Malta onderzoek en de opbrengsten hieruit voor ons verleden. 

Al sinds de jaren ’70 wordt in Zuidoost-Brabant grootschalig nederzettingsonderzoek uitgevoerd door de beide Amsterdamse universiteiten (Geldrop, Hoogeloon, Riethoven, Someren). Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007 is het aantal archeologische onderzoeken flink in aantal toegenomen. Daarbij komt dat het niet alleen om grootschalige onderzoeken gaat maar ook kleine ‘postzegels’. Bovendien zijn de archeologische onderzoeken sterk verspreid over de hele regio, en wordt er ook buiten de oude akkergebieden opgegraven, waaronder de beekdalen en dorps-kernen. Wat hebben deze onderzoeken en vondsten nu aan nieuwe inzichten in ons verleden opgeleverd ten opzichte van de bestaande kennis?


Tijdens de lezing wordt eerst ingegaan op de spreiding en aantallen van archeologische onderzoeken in de regio. Wat wordt er feitelijk aan archeologisch onderzoek in ons gebied nu daadwerkelijk uitgevoerd?

Vervolgens zal worden ingegaan op de resultaten van de diverse archeologische onderzoeken in Zuidoost-Brabant. In combinatie met beeldmateriaal en reconstructies zal een actueel beeld worden geschetst van de bewoningsdynamiek en locatiekeuze van de late prehistorie tot late middeleeuwen (ca. 1500 v. tot ca. 1500 n. Chr.) en het dagelijks leven van de mensen die hier in een ver verleden woonden en hoe ze het landschap gebruikten en inrichten.

Regioarcheoloog Ria Berkvens houdt deze lezing op woensdag 20 december in het Erfgoedhuis Eindhoven. Aanvang om 20 uur.

 

Archief

ArcheoHotspot